Publikációk - Vizuális nevelés

Magyar nyelvu publikációk

Könyv:
Képolvasás. " Vizuális nevelés " sorozat, 1. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985

Mit hagytak ránk a századok ?. A Magyar Rádió Kultúrtörténeti sorozata. Társszerzokkel. Népszava Kiadó, Budapest

Tantárgyintegráció az esztétikai nevelésben. "Korszeru nevelés" sorozat
Tankönyvkiadó, 1988

Látni tanulunk. A muelemzés tanítása az általános iskolában
"Közoktatási kutatások " sorozat. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991

Leonardo Program - a vizuális nevelés öt modellje
"Közoktatási kutatások " sorozat. Társszerzokkel. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992 A vizuális megismerés módszerei. Fovárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 1995

A vizuális képességek és a személyiség. Társszerzo: Gyebnár Viktória
Budapest, ELTE Neveléstudományi Tanszék Kiadványsorozata, 1996

Firkák, formák, figurák. A gyermekek vizuális nyelve.
Budapest, Magyar Iparmuvészeti Foiskola, 1996 - kézirat

Vizuális nevelés: projekt módszeru vizsga. Budapest, Calibra Kiadó, 1997


Tanulmánykötetek magyarul (szerkesztés, bevezeto és tanulmányok)

Progresszív irányzatok a magyar vizuális nevelésben.
szerk. Bak Imre és Kárpáti Andrea Magyar Iparmuvészeti Foiskola, 1990

A vizuális tehetség felismerése és gondozása
A "Visual Talent - Diagnosis and Development" nemzetközi szimpozion eloadásai.
Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest, 1994

Bevezetés a "Vizuális kommunikáció" tanításába. szerk. Kárpáti Andrea
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995

A vizuális képességek fejlodése szerk.: Kárpáti Andrea
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995

Médiapedagógia. szerk. Bodóczky István, Kárpáti Andrea és Tóth Géza
Budapest: Magyar Iparmuvészeti Foiskola, 1995  

Tanulmány és könyvfejezet (magyar nyelvu)

Mualkotáselemzo órák az általános iskolában
in: szerk. Balogh László: Változó iskola, tanulmánykötet
Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 1979, 157-172. old.

Képzomuvészeti foglalkozások napköziseknek. Magyar Pedagógia, 1979/1, 42-55. old.

Muvészeti foglalkozások az általános iskola alsó tagozatos osztályaiban
Módszertani Közlemények, 1979 november, 12-22. old

A képzomuvészeti nevelés problémái az Amerikai Egyesült Államokban
Pedagógiai Szemle, 1980/6, 638-648. old.

Kísérletek a muelemzo készség kialakítására és fejlesztésére 6-10 éves gyermekeknél
Magyar Pedagógia, 1981/1, 49-62. old.

A képzomuvészeti nevelés értékelhetoségérol
Pedagógiai Szemle, 1983/7-8, 635-646. old.

Az integrált esztétikai nevelés egy modellje
Társszerzok: Lázárné Nagy Mária, Pazár Éva. Borsodi Muvelodés, 1984/3, 14-29. old.

A tantárgy-integráció lehetoségei.
in: szerk. Kiss Katalin Ágnes: Vizuális - muvészeti nevelés. Tankönyvkiadó, 1985, 1987, 41-52. old.

Az alsó tagozatos tanulók muelemzo képességvizsgálatának tapasztalatai
Társszerzo: Kaposi Endre. Magyar Pedagógia, 1985/1, 50-62. old.

A vizuális muelemzo képesség fejlodése az általános iskola felso tagozatán
Magyar Pedagógia, 1988/2, 172-186. old.

A nyitott óriáskígyó. Kutatások a gyermekrajz körül.
In: szerk. Molnár József: Országos Vizuális Nevelési konferencia eloadásai
Zánka, Gyermekváros, 1989, 25 - 49. old.
másodközlés: Fejleszto Pedagógia, 1990/1. szám, 15-29. old.

Általános iskolai tanulóink képzomuvészeti kultúrája a nyolcvanas évek derekán.
In: szerk. Horánszky Nándor: Jelzések az elsajátított muveltségrol
Akadémiai Kiadó, 1991, 145-15O. old.

Felso tagozatos tanulók írásbeli és szóbeli muelemzo képességének vizsgálata képzomuvészeti alkotások reprodukcióival.
Pedagógiai Szemle, 1989/4, 317-330

Vizuális nevelés a nyolcvanas években: a realizmus kora
Magyar Pedagógia, 1990/10, 915-924. old.

Környezet, kultúra, iskola. Új Pedagógiai Szemle, 1991/2, 20-32. old.

Az integratív esztétikai nevelés lehetoségei és korlátai
In: szerk. Szászné Virányi Katalin: Az Óvodapedagógiai Nyári Egyetem eloadásai
Kecskemét, Tanítóképzo Foiskola, 1991, 177-210. old.

Innováció, kutatás és gyakorlat a kortárs rajzpedagógiában
Pedagógiai Szemle, 1992/5, 33-44. old.

A Leonardo Program értékelési rendszere.
Muvészeti-Vizuális Nevelés, 2/9-10, 1992, 43-53. old.

Környezetkultúra világszerte a pedagógiában. Iskolakultúra, 1992/21, 2-14. old.

A vizuális kommunikáció, mint tantárgy. Iskolakultúra, 1993/15-16, 55-61. old.

A Vizuális Esztétikai Érzékenység Teszt .
In: szerk. Gyebnár Viktória és Farkas András: Muvészetpszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994, 333-346. old.

Elvek, eszmények, paradigmák a magyar rajztanításban a kezdetektol a hetvenes évekig.
Magyar Pedagógia, 1994/2

Projekt rendszeru vizsga a vizuális nevelésben. Új Pedagógiai Szemle, 1995/11, 18-28. old.

A Leonardo Program pedagógiai hatásvizsgálata.
Magyar Pedagógia, 1995/4

Epizódok a "gyermekrajzfejlodés" kutatásának történetébol.
In: A vizuális képességek fejlodése. szerk.: Kárpáti Andrea
Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995, 7-53. old.

A vizuális tehetség.
In: A vizuális képességek fejlodése. szerk.: Kárpáti Andrea
Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995, 331-354. old.

Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából.
In: A vizuális képességek fejlodése. szerk.: Kárpáti Andrea. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995, 7-53. old.

A muvészet mint a személyiség képe.
In: A vizuális képességek fejlodése. szerk.: Kárpáti Andrea. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995, 54-62. old.

A vizuális kommunikáció, mint tantárgy.
In: Bevezetés a "Vizuális kommunikáció" tanításához. Szöveggyujtemény, szerk. Kárpáti Andrea. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995

A vizuális képességek pedagógiai és pszichológiai mérésének összefüggései a Leonardo Programban. Társszerzo: Gyebnár Viktória.
Magyar Pszichológiai Szemle, 1996, LII. (36), 4-6. pp. 273-296

A vizuális tehetség fejlesztése. In: szerk. Dovala Márta: Óvodapedagógusok Konferenciája, 1995-1996. Kecskemét: Kecskeméti Tanítóképzo Foiskola, 1997, pp. 71-99

A Clark Rajzi Képességek Teszt. In: Farkas András (szerk.): Vizuális muvészetek pszichológiája - II . Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997, pp. 377-402

Az esztétikai tevékenység kitüntetett szerepe a reformpedagógiában

In: szerk. Bábosik István : A modern nevelés elmélete , IV/ 4. rész
Budapest: Telosz Kiadó, 1997 96-115. old.

A befogadásra és az aktivitásra épülo nevelési folyamatkoncepciók jellemzoi

In: szerk. Bábosik István : A modern nevelés elmélete , III / 3. rész
Budapest: Telosz Kiadó, 1997 164-183. old.

Egy új rajzos kreativitás teszt: a TCT/DP kipróbálásának elso tapasztalatai
Társszerzo: Gyebnár Viktória. Pszichológia, 1997/1 23-52. old.

A tervezoképesség értékelése projekt módszerrel 12-16 éves tanulók körében

Társszerzo: Gaul Emil. In: szerk. Báthory Zoltán: Közoktatás - kutatás 1996-1997. Budapest: Muvelodési és Közoktatási Minisztérium, 1998, 321-349. old.    


Tanulmánykötet idegen nyelven (szerkesztés, bevezeto és tanulmányok)

Ästhetische Erziehung in Ungarn. Hrsg. Imre Bak, Andrea Kárpáti, Otfried Scholz
Hochschule der Künste Berlin, 1992

Anxiety and Fear in Children´s Art Works - Angst und Schrecken in der Kunsterziehung.
Hrsg. Scholz, Otfried und Kárpáti, A. Berlin, Hochschule der Künste Berlin, 1995

Detection and Development of Talent. Journal of Aesthetic Education különszáma, kiadó: Urbana-Champaign, University of Illinois, 1998/ 1. szám    

Tanulmány és könyvfejezet (idegen nyelven)

Zur Kunst des Sehens und Kunst des Bewertens Kunsterziehung , 1982/12, 8-11. old.

Evaluating Art Education: What, How and Why?.
In: Proceedings of the INSEA Research Pre-Conference, Rotterdam, 1982. SLO, Amsterdam, 1983 Art, Arts or Culture?

An Educational Dilemma from a Hungarian Perspective .
Studies in Art Education , 26/1, 1984, 14-19. old.

Same Land - Two Worlds. Contrastive Analysis of Gipsy Children's Drawings
In: Eds. Brian Allison, Rachel Mason: Environmental Consciousness in Art Education .
UNESCO, Paris, 1984, 64-70. old.

Towards an Iconography of Children's Motifs, Signs and Symbols
The Messages of a 75-Year-Old Visual Diary
In: Eds. Harlan HOFFA, Brent WILSON: The History of Art Education .
The Pennsylvania State University, University Park, 1985, 185-191. old.

Kunsterziehung als Gesamtkunstwerk - Zur Geschichte einer Idee
In: Eds. Vera Abonyi, Andrea Kárpáti: Proceedings of the INTART Symposium
UNESCO - OOK, Veszprém, 1985, 60 - 75. old.

Creation and Criticism in Art Education. Ta Véa Pas ,
Ellenikos Organisation da INSEA, Athinai, 1986, No. 4, 8 - 16. old.

Interdisciplinarity in Aesthetic Education: Ideas, Results, Prospects
Társszerzo: Abonyi Vera. Journal of Aesthetic Education , 1987, 21/3, 97-108. old.

Based on the Disciplines. Research and Practice in Contemporary Hungarian Art Education. Canadian Review of Aesthetic Education , 1987, 15/1, 35-40. old.

Interdisciplinarity: A New Perspective in Hungarian Art Education. Journal of Music Education , April 1988 Interdisciplinaridade - un nuovo projeto de educacaoi artistica in Hungria Boletim Associacao portuguesa de Educacao Musica , No. 59, 1988, 1O-13. old.

Folk Art in Hungary - a Living Tradition. In: Ed. Peter Heselstine: Creativity Through Play .
University rinting Services, Cambridge, 1988, 72-74. old.

Learning About Art. In: Ed. Thorulf Lövstedt: Art as a Tool and Conveyor of Knowledge .
INSEA-Sweden, Stockholm, 1988, 125-135. old.

Hungarian and American Fairy Tale Illustrations: A Cross-Cultural Aesthetic Analysis
Társszerzo: Kenneth Marantz. In: Ed. Konrad Jentsch: Das Bild der Welt in der Welt der Bilder . Bund der Deutschen Kusterzieher, Hannover, 1989, 119 - 124. old.

A Mensagem do Passado. In: Ed. Ana Mae Barbosa - Heloisa Margarido Sales: O Ensino da Arte e Sua História. Universidade de Sao Paulo, 199O, 81-95. old.

Visual Interpretation Models of Works of Art. In: Ed. Noriko Hori: Gendai Yokei-Bijutsu Gissen Shido Zenshu. Yokohama National University, 199O, 145-156. old.

Art and Technology in Hungarian Art Education: Conflicts and Compromises
Társszerzo: Gaul Emil LEONARDO Magazine , 1990,Vol. 23, No. 2, 189-196. old.

Die Visuelle Erziehung in Ungarn am Ende der 80-er Jahre - Die Periode der Änderungen Systheme der ungarischen Kunsterziehung. Kunst und Technik in der ungarischen Kunsterziehung. Das Leonardo Programm (4 fejezet)
In: szerk. I. Bak, A. Kárpáti és O. Scholz: Aesthetische Erziehung in Ungarn . Berlin, Hochschule der Künste 1991, 4 - 15. old., 16-25. old., 33-47. old. és 145-161. old.

Testing the Skills of Art Criticism of Hungarian 10-14-Year-Olds
Visual Arts Research , 1991, 17/2, 11-27. old.

Skills in Art Criticism of Hungarian Elementary School Leavers in the 1980s Journal of Educational Evaluation ,1992, Vol. 18, 111-122. old.

From Post-Communism to Pre-Capitalism - Hungary's Dilemmas of Changing Paradigms for Art and Education . A keynote address of the INSEA World Congress
In: Ed. Monique Briére: Proceedings of the INSEA World Congress, Montreal, 1993, 38-46. old.

Art Teacher Training in Hungary: Preparing for Change INSEA NEWS , 1994, Volume 1, number 3, 10 -12. old. Társszerzo: Gaul Emil Umwelterziehung in Ungarn: eine Geschichte der kunsterzieherischen Paradigmen und Rollenmodelle.
Társszerzo: Gaul Emil. In: Hrsg. Kerstin Dörhöfer: Umweltkultur, Umweltästhetik und Umwelterziehung in den neunzigen Jahren . Berlin, 1994, 139-154. old.

The Leonardo Program .
In: Kauppinen, Herta & Dicket, Mary ed.: International Trends in Art Education . NAEA. Washington. 1995 The Price of Success - Becoming an Artist in the 1960s
A review of Freeman, M. (1994).

Finding the Muse: A social psychological inquiry into the conditions of artistic creativity . Cambridge: Cambridge University Press.
European Journal of High Ability , 1995

Assessment of Art Education in Hungary: Historical problems in Contemporary Perspective Journal of Art and Design Education , Vol. 14, No. 3, October 1995, 277-288. old.

Arts Education In Post-Communist Hungary: Ideologies, Policies, and Integration Arts Education Policy Review , Vol. 97, No. 1, September/October 1995, 11-17. old.
Társszerzo: Gaul Emil

Arts Education In Post-Communist Hungary: Policies, Curicula and Integration
Társszerzo: Gaul Emil
Arts Education Policy Review , Vol. 97, No. 1, September/October 1995, 11-17. old.

The Price of Success - becoming an Artist in the 1960s. A review of Freeman, M. (1994). Finding the Muse: A social psychological inquiry into the conditions of artistic creativity . Cambridge: Cambridge University Press. European Journal of High Ability , March 1996, 18-28. old.

Teenager Art: Creating the Self. Társszerzo: Kovács Zita
Journal of Art and Design Education, l997, Vol. 16, Bo. 3, 295-302

Episodes From The Social History Of Hungarian Art Education From an International Perspective . Társszerzo: Gaul Emil
Proceedings of the Penn State History of Art Education Symposium,October 1995. State College: The Pennsylvania State University, 1997. pp. 292-301

Examining the Dutch / Hungarian Final Examination System in Art
Társszerzo: Schönau, Diederik. Journal of Multicultural and Cross-Cultural Research in Art Education. Fall, 1997, Volume 15, pp. 91-102

Detection of Visual Talent. Journal of Aesthetic Education , Vol. 31, No. 4, 1997 pp. 79-94 The Child Study Movement And Its Effects On Hungarian Art Education .
Társszerzo: Gaul Emil. In: Hernandez, Fernando, Freedman, Kerry (Eds): Curriculum, Culture and Art Education: Comparative Perspectives . New York: SUNY Press, 1998, pp. 149-164

Maria Vida Székácsné: A Woman Art Educator in 20 th Century Hungary
In: Saccá, eliyabeth and Zimmerman, Enid (Eds.): Herstories, Ourstories, Future Stories. Women Art Educators IV. Boucherville, Quebec: Canadian Society for Education Through Art, 1998

Beurteilung des Unbeurteilbaren. Auswertung der visuellen Fachigkeiten in Ungarn
In: Hrsg. Kettel, Joachim: Kunmst lehren? Künstlerische Kompetenz und kunstpädagogische Prozesse . Stuttgart: Radius Verlag 1998, pp. 142-158

The Changing Nature of Eastern European Art Centers: Assessment issues and the clarification of goals.
In: Congdon, k., and Boughton, D. (Eds) (1998): Evaluating Art Education programs in Community Centers: International perspectives of Conception and Practice. "Advances in program Evaluation" series, Vol. 4, Connecticut, USA: JAI Press, 133-149

Expert Agreement in Judging Art Projects - a Myth or Reality?
Társszerzo: András Zempléni, Verhelst, Norman H., Velduijzen, Niels, Schönau, Diederik W. Studies in Educational Evaluation, Vol. 24, No. 4, pp. 385-404, 1998

The TCT/DP in Hungary : General Findings. Társszerzo: Gyebnár, Viktória
European Journal of High Ability , közlésre benyújtva